2011. március 5., szombat

Bejegyzés 012 // Egy kis hadtöri I/1.01

Üdv mindenkinek!

Egy ideje már adós voltam az újabb bejegyzéssel, és őszintén szólva, annak közzé tételét a múlt hétre terveztem, csak hát ismét szembesült azzal a szomorú igazsággal, miszerint ember tervez, K. György tanárúr meg (ki)végez, úgyhogy sem idő, sem erőm nem jutott erre a posztra.
A címből feltételezem már kiderül, hogy (ahogy a monty pythonos hang mondaná) "most, valami teljesen más" fog következni. Valamikor február közepén voltam Józseféké
nél módszeresen alkoholi... izé, mulatni, és akkor vetődött fel az ötlet, hogy ha már hadtörit tanulok, mi lenne, ha ide is alkotnék valamit. A dolog az én tetszésemet is elnyerte, neki is álltam az anyag összeszedésének, mert ehhez bizony nem árt néhány szakirodalmat átbogarászni.

A következőkben ugyanis Julius Caesar gall háborúinak egyik igen fontos mozzanatát; egész pontosan a Vercingetorix elleni harcokról kívánok értekezni.
Felmerül a kérdés, hogy én, a XX. századi harceszközök fanat
ikus rajongója, mit akarok az ókorral. Nos a válasz egyszerű, ám több okra vezethető vissza. Mindenek előtt, igen mély benyomást gyakoroltak rám Bíró Mária tanárnő és Takaró Károly órái, amelyek megszerettették velem a hadtörténelem eme szeletét.
A másik, melyet már biztosan említettem, az a Rome: Total war című játék beszerzése Berkes kollégától. A programot teljes szívemből tudom ajánlani mindenkinek, aki szereti a kellően összetett stratégiákat, és van legalább egy hete, amin a slozira sem szándékozik kimenni, illetve megfelelő étel és italtartalékokkal rendelkezik... Én szóltam... (húsz körmömön nem tudnám megszámolni, hányor fordult elő velem, hogy leültem fél órára Kartagóval hadakozni olyan fél három magasságában, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hajnali egy van...). A harmadik indoka a témaválasztásnak
prózai egyszerűségű: "önös érdek". Egyrészt, foglalkoztam már a témával, másrészt kezdésnek kellően egyszerűnek tűnik, viszont sokak számára eléggé ismeretlen téma.
Annyit had húzzam még az időt, hogy leírjam, ezt az alkotást több részre tervezem tagolni. Az első kettőben a szemben álló felek harcrendjét, fegyverzetét tervezem leírni; a következőkben a politikai hátteret kívánom lefesteni, illetve, jobb esetben, csatázunk is, majd a befejező részben rátérek a (fennmaradó) harcokra.

Némi infó még előljáróban: a bejegyzés rómaiakról szóló része nem azért lesz hosszabb, mint a gall, mert azokat "jobban csípem"; a rómaiakról szóló tudásom és a forrá
sanyag is nagyobb (ha úgy vesszük teljesen jogosan, kelta barátaink inkább a fémmegmunkálásban alkottak maradandót); illetve nem célom ezeket a dolgokat a végtelenségig részletezni, inkább csak némi alapot kívánok adni, hogy ették-e azt a nyomorult legiót, vagy itták.

No de most már kezdjük.

Római harcrend fejlődése, katonák felszerelése

Kezdjük is az elején, a harcrenddel. A kezdet kezdetén Róma v
árosának lakosai ugyanazt a hercrendet alkalmazták és ugyanúgy, mint ami bárhol máshol jellemző volt a korban. Ez pedig a phalanx volt.
A mellékelt (és saját készítésű) ábra szerintem eléggé magáért beszél, és általában elég ismertek a phalanx előnyei hátrányai, nem is részletezném ezeket annyira. Ugyanúgy nem írnék bővebben ennek a harcrendnek a módosításairól, pl. súlyozás (adott szárnyon többlet képzés), pherde... izé ferde phalanx.

Jöjjön hát a következőhadrend, melyet Polübiosz leírásai alapján, polübioszi légiónak nevezünk. Ez általában 300 lovasból (hmmm... eddig le se esett a lovasok "spártai" száma...:P:)) és 4200 gyalogosból állt.
A lovasságot általában gazdagék adták (ez általában ismert), illetve 30 fős tumae-kbe szerveződve helyezkedtek el, rendszerint a szárnyakon.
További, az alakzatban elhelyezkedő gyalogsághoz nem sorolt egység, az úgynevezett velites-ek voltak. Itt még mindig jóval Marius reformja előtt vagyunk, tehát a katonáskodás szigorúan JOG-ként volt elkönyvelve. A velitesek pedig azok voltak, aki még ippeg befértek a katonáskodók sorába. Kb. 1200 fő volt egy legióban, fő fegyverzetük néhány gerely, egy kard, és egy kisebb méretű pajzs volt; a harcokban előcsatározókként vettek részt.
A másik "alakulat" akikről kevés az infó, az úgy nevezett auxiliák. A római joggal nem rendelkező latin férfiak tartoztak ide, a szárnyakon helyezkedtek el, két alába szervezve. Hogy pontosan hogy helyezkedtek el, nem tudni.
De most térjünk is rá a korabeli legio legütőképesebb fegyvernemére, a nehézgyalogságra. Ezek a fiatalok az úgynevezett manipuláris harcrendben vettek részt a csatában.
Az ábrán remekül látszik minden. A katonák úgynevezett manipulusokba szervezve, "sakktábla-szerűen" álltak fel. Felmerülhet a kérdés, mégis mi a fészkes francért volt ez a rendezettnek tűnő őskáosz jobb, a jó öreg phalanxnál. A válasz összetett.
Egyrészt, a phalanx egy roppant rugalmatlan alakzat, ha, példának okáért, Feri egymagában nekirohan a phalanxban álló Józsinak, akkor az egész brigád áll, amíg Ferit agyon nem sikerül ütni, és ha jól megnézzük, a rómaiak (részben) ezért a rugalmatlanságért bukták Cannae-t (amit szintén szívesen elemzek, ha van iránta érdeklődés).
Másrészt, hogy védekezik, egy phalanx az esetleges oldalbatámadás ellen. A helyes válasz: sehogy. Egyszerűen addíg nyújtották az alakzatot a skacok, míg nem volt rá lehetőség. Ezzel szemben itt csak szólni kell az adott szárnyakon lévő manipulusoknak, hogy álljanak a megfelelő irányba.
Harmad részt, a phalanxszal vívott harcnak az volt a lényege, hogy a gaz ellen phalanxszát megbontsuk. Akinél szétesett a cuccos, az kikapott. No de mi van, ha a felvonuló alakzat útjába esik egy nagyobb bokor? Vagy szikla? Vagy ház? Vagy hegyes bot? Hát minimum baj.

Természetesen ahhoz hogy a manipuláris harcrend ilyen rugalmas legyen, kellett valaki, aki helyén tartja és vezeti a katonákat. A legio alapja ugyanis a manipulus nevű, 120 főből álló alakzat volt, ami két centuriára oszlott. Ez egy szigorúan adminisztrációs egység volt, harcban sok szerepe nem volt, viszont annak aki ezeket az egységeket vezette, annál is inkább. Bizony, ekkor jött létre az a "rém", aki közkatonák generációinak az életét keserítette meg: az altiszt, korabeli nevén a centurio. Feladata szigorúan az volt, hogy a felügyeletére bízott manipulust vezesse, és hogy katonáit a helyükön tartsa, e célból rendszerint fel szoktak szerelkezni valamiféle ütleggel is.
Bár felszerelésük szinte teljesen megegyezett az általuk vezetett katonákéval, jellegzetes ismertetőjelük volt a lábszárvédő, illetve az, hogy sisakdíszük a többiekétől eltérően az arc vonalával párhuzamosan helyezkedett el (akár csak a spártai katonáké; amúgy semmi közük egymáshoz).

De ha már itt tartunk, vessünk egy pillantást az alakzat különböző soraiban található katonákra is, ahogy az általam készített "illusztráción" is lenne valami maszlag az adott sorok mellett.
A legelső sort az úgynevezett hastatik alkották. Nos, aki tud latinul (ahogy pl. én nem), az tudja, hogy a "hasta" szó lándzsát jelent latinul; ebből teljesen logikusan következik, hogy ezek a katonák lándzsát csak nagyon rendhagyó esetben kaptak, fő fegyverük a pilumnak nevezett hajítódárda volt (feltehetőleg azért volt ez a nevük, mert az "ősi phalanxban" ugyanezen névvel, a lándzsával rendelkező burzsulyok rohangáltak, bevált dolgokon meg hát minek változtatni...). Fontos még megjegyezni, hogy ők voltak a "kopaszok", tehát a frissen behívott, tizen-huszon akárhány éves srácok. Egy "sorban" rend szerint 1200 fő állt.
Őket az úgynevezett principes-ek követték. Ők már pár évvel idősebbek voltak az előttük haladóknál, valamivel tapasztaltabbak is voltak náluk. Fegyverzetük szinte teljesen megegyezett a hastatikével, és szintén 1200-an voltak.
Az egész bagázst az úgynevezett triariik zárták. Ők voltak a legtöbb tapasztalattal rendelkező katonák, gyakorlatilag az elit. Mivel leghátul álltak, teljesen logikus, hogy ők kapták a lándzsát, illetve a többiekénél jobb védelmet nyújtó sisakot. Érdekes dolog fűződik hozzájuk, nevezetesen igen sok esetben parancsba adták nekik, hogy pajzsukat tegyék maguk elé, vagy egész egyszerűen üljenek le, mégpedig a csata alatt. Ennek leginkább az lehetett az oka, hogy ők voltak az utolsó vonal, ha a szükség úgy hozta, nekik kellett megfordítani a csatát; tehát amíg nincs rájuk szükség, addig maradjanak nyugton, kíméljék magukat, parancs nélkül tényleg ne csináljanak semmit. Rendszerint 600 voltak egy legióban, értelem szerűen; harcedzett, kellően tapasztalt katonákat nem csak úgy szüretelni.

Most pedig vessünk egy pillantást a fegyverzetre. A legalapvetőbb fegyvernek értelemszerűen a kard tekinthető, ami a rómaiaknál a gladius nevet viselte. Kétélű, szúró-vágó fegyver volt, pengehossza 60 cm, vagy annál rövidebb. Ez a fegyver minden katonánál megtalálható volt. Jellemzője, hogy konkrét keresztvassal (bizbaz a penge és a markolat között) nem rendelkezik, a markolatgomb pedig meglehetősen nagy méretű (bumsztli a markolat végén). Hidán tanár úr szerint inkább szúrtak-csaptak a fegyverrel, a vívást annyira nem erőltették, ahhoz a penge hossza nem volt elég nagy.
A következő fontos fegyver a pilum. Két fajtája létezik, a könnyű és a nehéz (a képen a felső kettő könnyű, az alsó nehéz), a kettő közti különbséget egy "vasgolyó" adja, amit a fegyver vashegye alá szoktak erősíteni. Első sorban hajítófegyverről van itt szó, "münködésének" lényege abban áll, hogy a fegyver elején lévő vashegy sokszor nem csak átütötte az ellenfél páncélját, vagy pajzsát, de gyakran bele is törött, lehetetlenné téve a visszadobást, illetve megnehezítve a pajzs használatát, amit ekkor sok esetben el is dobtak (és bár nem sok csatát láttam, de azt azért tapasztaltam, hogy egy pajzs nagyon jól jöhet adott esetben).
Mint már fentebb írtam, ekkor még része a római hadsereg fegyverzetének a hasta, azaz a lándzsa. Ezekben a fegyverekben nincsen semmi extra, rendszerint 1,8-2,5 m közti volt a hosszuk, közelharci szúrófegyverek voltak.
Másik jellegzetes, ám eléggé háttérben lévő eszköz, a pugio volt. Ez egy szimpla tőr, tartalék fegyver a legrosszabb esetre.

Jellegzetes tagja még a római harcosok fegyverzetének a scutum. Ez volt a római katona pajzsa. Az eszközt gyakorlatilag cakk-um pakk a galloktól vették át. Fontos tulajdonsága, hogy van rajta egy úgynevezett umbo. Itt nem Walt Disney elefántjára gondolok, akinek a nevéről lehagyatam a D betűt; ez a valami a pajzs közepén látható fém dudor (hivatalos neve: pajzsdudor, roppant meglepő módon). Ez azért volt fontos, mert a pajzsot ököllel fogták, nem pedig karra rögzítették két szíjjal, ahogy, teszem azt a görögöknél is volt, ami azért volt jelentős, mert a pajzsot lehetett támadó eszközként is használni, ütni vele, ellenben a görög hoplonnal, ami (a 300 című filmben látottakkal ellentétben) csak védekezésre volt alkalmas.Most, hogy a fegyvereket is letudtuk, felmerülhet egy újabb kérdés, melyből a manipuláris rendszer teljes logikátlanságára lehetne következtetni. Nevezetesen, mi a hóhért kerestek a közelharci fegyverrel felszerelt, elitet alakul csapatok leghátul? Nem lenne egyszerűbb fordítva? A triariik böködnek, a többiek meg pilumot hajigálnak meg drukkolnak.
Ezekre a kérdésekre a rómaiaknak nagyis jó és logikus választ tudtak adni. Vegyük a következő példát: a gaz ellen képes jobban harcolni, mint azt jövendölték, szinte teljesen felszámolta lándzsásékat, és a principeseknél is igen erősen rezeg a léc. Kiknek is kell megfordítaniuk a csatát, vagy legalábbis időt nyerni a többiek számára, hogy a centuriók végre gatyába rázzák őket (amit egyébként a rómaiak nem ismertek...)? Pontosan, azoknak a napos csibéknek, akik talán akkor látnak életükben először csatát. és már amúgy is erősen demoralizálta őket a saját elitjük menekülése. Sikerülhet nekik a feladat? Valószínűleg nem.
De ezen kívül van egy praktikusabb ok is, a kopaszok előreküldésére, nevezetesen a képzetlenebb állományt könnyebb pótolni, mint a harcedzettebbet.Most pedig rátérhetünk végre a Marius utáni, cohors alapú legókra. Igen, a fentebb leírtak egy részének nem sok köze van a Caesar korában működő hadszervezethez, főleg a manipuláris harcrendnek. Akkor miért írtam le? Egyrészt, imádok felvágni a tudásommal, és a tisztelt olvasóközönségem szabad kezet adott nekem azon a szerda estén (igen, mind a két fő :)); másrészt, mindezek alapján valamivel könnyebb lesz megérteni bizonyos dolgokat, főleg a cohors rendszer miértjeit. Térjünk is rá erre:

Ahogy azt egy bölcs ember mondta egykoron, "a sztori ma már mindenkinek ismerős", Kr. e. II. század környékén élt egy Marius nevű ürge, akit a szenátus úgy akart harcba küldeni Afrika kies vidékeire, hogy nem engedte újabb katonák toborzását. Erre ő gonosz módon fogja magát, és nem csak újra feltalálja a kereket, de hivatalossá is teszi, illetve kiegészíti néhány aprósággal. Igen, a közpénzen felfegyverzett, szegény származású önkéntesek már a korban sem számítottak ritkaságnak, újdonságot inkább a zsoldosság bevezetése, a 16 éves szolgálat utáni birtokadományozás, illetve a cohorsok létrehozása jelentett. Bár az előbbi kettő tényező is igen jelentős lesz a birodalom történelmében, én jelenleg csak az utolsóval kívánok most bővebben foglalkozni.

Kezdjük ismét a harcrenddel:
Itt fent a Marius utáni legiók leggyakoribb harcrendjét, a triplex aciest láthatjuk. Mivel ezekben a legiókban egységes volt a fegyverzet, és az alakulatok létszáma is azonos volt, a legio könnyebben manőverezett a harci helyzetnek megfelelően.
Mint az látható, a kisebb manipulusokat a nagyobb cohors váltja fel. Az alap itt is a centuria lesz, viszont most már hatot raknak egymás mellé (amik a valóságban egyforma nagyságúak voltak, csak én nem tudok rajzolni :P), az alakzat parancsnoka pedig az egyik centuria centuriója volt.
Miért is volt ez annyira jó. Itt két fő okot lehet megemlíteni. Egyrészt, könnyebb volt a legio parancsnokának irányítania 10 cohorsot, mint 30 manipulust, ez gondolom elég nyilvánvaló.
A másik fontos ok az, hogy ezek a nagyobb egységek képesek voltak sokkal önállóbban működni, egyedül, vagy másodmagukkal is végre tudtak hajtani olyan feladatokat, amelyekre korábban egy egész legio szükségeltetett.
Bár nem éppen a harcrendnek köszönhető, de fontos dolog még, hogy a cohorsok állandó egységek voltak, ellenben a manipulusokkal, amelynek tagjait a béke kitörésével egész egyszerűen hazazavarták. Gondolom nem nagyon kell ecsetelnem, mennyivel könnyebb volt a tapasztalatok átadása az újoncoknak, mennyivel összeszokottabban, fegyelmezettebben tudott harcolni egy ilyen alakulat.

Most hogy a rendszert kiveséztük, vessünk egy pillantást azokra, aki fél Európát körberohangálták ezekben azalakzatokban. Igen, ők lesznek a római nehézgyalogosok, a legionáriusok. Mint már fentebb pedzegettem, a manipuláris harcrendben lévő tagoltság eltűnik, a felszerelés egységesedik. Ez annyit takar, hogy a hasta teljesen eltűnik a legiókból, mindenki két pilummal, egy gladiussal és suctummal vonul harcba. Annyit még hozzátennék, hogy itt látható vitéz nem a legtökéletesebb illusztráció, sisakját jobban megfigyelve látszik, hogy inkább a Kr. u. I. környékén csatározott, de lényeget azért jól szemlélteti felszerelés és fegyverzet ügyileg.

Nos ennyi lenne egyelőre, remélem mindent sikerült leírnom és remélem sikerült egy olvasható valamit alkotnom. Mivel már nálunk is beindult a móka, nem tudom mikor fogom bejegyezni a következő részt; igyekszem a jövő héten megalkotni. Akkor kicsit rátérünk a római ostromgépekre, ostromlási technikákra, illetve esik néhány szó a keltákról is.

Addig is harcos üdvözlet!

Ja és bármilyen építő jellegű kritikát, észrevételt, kérést, panaszt, szívesen a fogadok a cikkel kapcsolatban, ha valami jobban, esetleg kevésbé érdekel, informáljatok róla.
2011. január 29., szombat

Bejegyzés 011 // Valami szívhezszóló...(???)

Üdv mindenkinek!

Ismét jelentkezem, hogy megosszam Veletek életem nagy történéseit. Egy ideje már "értek" bennem a gondolatok, úgyhogy gondoltam most itt az ideje, írok pár sort (amúgy is gyakrabb frissítést ígértem).
Legutóbbi "jelentésem" után nem sokkal meg is kezdődött számomra az "éles" vizsgaidőszak, ami annyit akar jelenteni, hogy eljöttek a vizsgák.... Pontosan, mind a négy, amit sikerült két kemény hétbe összesűrítenem, szóval ebből a szempontból egyáltalán nem panaszkodhatok, igaz a vizsgáim végeredményévél csöppet elégedetlen vagyok, ugyanakkor fölösleges rajtuk vinnyogni. Lettek amilyenek lettek, jön a következő félév, lehet javítani (hö hö hhö... naivitás).
Ez alatt a néhány hét alatt sikerült (végre) meglátogatnom a Budapesti rokonságot is, bár ennek nem feltétlenül a tananyag "csekélysége" adott alapot; inkább az tény, hogy ez a látogatás lassan egy éve tervezve volt. Elég meglepő volt, hogy az oldalági "ősök" nem is laknak annyira távol, cserébe viszont alig akartak elengedni, pedig majdnem fél napot náluk voltam, valamint elláttak három hétre való élelemmel. No igen, rég látott rokonság...
A vizsgáim végeztével volt még egy nagy utam, hugomnak kellett adott típusú festéket kerítenem, így a szombati napom jó formán arra ment rá, hogy a 'Pesti művészellátokat látogattam sorba, amik viszont relatíve szétszórtan helyezkednek el a térképen, így az egész beillett egy csodás kis városnézésnek. A nyugati közelében is akadt célom, így láthattam, hogy a West Balkán még mindig égtek a gyertyák, illetve utam elvitt a Mamutba is (nem, nem az állatba) ahol találtam bowling pályát, egy tök jó, figurás pipákat árusító boltot, viszont normális kajáldát legalább nem (délhez közeledett az idő, ez volt ez a kérdés annyira drámai... és egyébként is, ki az a "jótékony", aki egy festékes-rajzos cuccost a mozi előterébe rak???). És miután onnan kiestem, és legalább negyed órát vártam a villamosra, rájöttem, hogy a Moszkva-tér egy jólirányzott köpésnyire van... (a közelmúltban volt, hír, hogy ott kisiklott egy 18-as villamos, ami számomra azért volt mókás, mert ha a moszkva fele visz utam, azzal szoktam közlekedni; még mielőtt valaki elkezdené, tudom, hogy Petya vagyok, de NEM én siklattam ki...).

Miután ezeken a kalandokon túlestem, sikeresen haza is vonultam, és elkezdődött a jelenlegi hét ami meglehetősen lazán telt, kivéve a csütörtöki napot. Ekkor keresztapámmal és unokatesómmal, Palival, a Somlón voltam és ha ironikus akarnék lenni azt írnám, hogy esztétikai értékeimnek megfelelő anyagot juttattam a földbe, de mivel nem vagyok az, maradjuk az egyszerű szervestápanyag visszapótlásnál. Szóval igen, aki nem próbálta milyen fagyott, majd sáros talajon telerakott talicskát taszigálni, annak nem is mondom milyen; házi feladat mindenki próbálja meg elképzelni... Ja, és lejtőt is illik belekalkulálni!
Annyiból jó meló viszont, hogy az ember legalább jó levegőn van, illetve elgondolkodhat (két meghalás között) életének bizonyos kérdéseiről (pl. "Mi a rossebet keresek itt?????"), illetve ismételten tudatosodott bennem, mennyire nem vagyok formában (újévi fogadalom: ugyanezt a punnyadt életvitelt fogom folytatni... így talán kezdek valamit magammal). A legnagyobb pozitívuma viszont az volt, hogy elfogytak a kupacok, és vége volt és mehettem haza.... Vicces volt, majdnem az összes rólam kiálló alkatrész le akart esni, ezért cserébe pénteken békén voltam hagyva, így ismét "repülőnapot" tartottam (bár az inkább csak délelőtt volt), aminek hatására gyakorlatilag kifolyt a szemem, úgyhogy teljes volt a "zombifíling". Délután hugicámért mentünk Pápára, és megtekintettük évfolyamának kiállítását. Ha sikerült volna valahol festéket szereznem, még azt is mondhatnám, megérte bejárni egész Pestet, nagyon jól sikerültek szerintem a képei (legalábbis a többinél egyáltalán nem voltak rosszabbak). És mivel Józsefem sikeresen megfázott (jobbulást amúgy!) így az este azt folytattam, amit délelőtt elkezdtem, Ajkázás helyett..

Mostanában végeztem még John Keegan, A csata arca című könyvével. Nem gondoltam volna, hogy valaha is el fogok olvasni egyetlen egy darab ajánlott olvasmányt, de ez esetben úgy néz ki megérte kivételt tenni. A műben három csata (Agincourt, Waterloo és Somme) kerül elemzésre; első sorban az ott harcoló katonák szemszögéből mutatja be az eseményeket, és azok bekövetkezésének emberi okait ecseteli. Őszintén tudom ajánlani mindenkinek, akiket a hadtöri, vagy a csaták egy árnyalatnyival jobban érdekelnek, mint egy rakásnyi évszám, fegyver, stb. kombinációja. Szóval, tényleg nagyon bejött a könyv, bár a végén volt néhány gondolat, amin fennakadt a szemem (modern harceszközök "embertelenségére" vonatkozólag, bár az adott nézőpontból tényleg nem tűnt akkora marhaságnak).
És ami még jobb, hogy legalább fél hónapja lejárhatott a könyv, úgyhogy alig várom, hogy megtudjam, mennyit perkálhatok a szabóervinnek (utána viszont jöhet Machiavelli...mwahahahahaaa).

No ennyi jut eszembe ezen késői órán, minden jót, legyetek jók/rosszak!
Ja, igen... Hogy miért is szívhezszóló ez az egész?

Nos...

MÉGIS HONNAN A FRANCBÓL TUDJAM???!!!

Üdv:
Petya

2011. január 1., szombat

Bejegyzés 010 // Vodka, Tochka, Peresztrojka

Üdv mindenkinek!

Az utóbbi időben eléggé hallgattam magamról, főleg azért, mert október közepétől elég sok dolgom volt, másrészt rájöttem, ez a blog így nem fog működni, ezért úgy gondoltam új "doktrínát" hozok létre blogolási célra. Ennek az új metódusnak az lenne a lényege, hogy rövidebb bejegyzéseket faragok, viszont sűrűbben. Az, hogy miért halogattam ezt ilyen sokáig, egyszerű okai vannak. Egyrészt lusta vagyok, másrészt, az új év első napja tűnt a legmegfelelőbbnek a megújuláshoz, már ha még ezen a napon sikerül a bejegyzést véghezvinnem.
További (feltételezem csöppet sem feltűnő) újítás a blogom külsője. Remélem a kedves "olvasóközönségnek" legalább annyira tettszik mint nekem, bár kisebb módosításokat lehet hogy végzek a közeljövőben. Hogy miért pont ilyenre alkottam, annak egyszerű oka van, ahogy Kiss Ádám mondott egykoron "innen üzenem ..., tél van!", ami abból a szempontból igaz is, hogy itt Pesten (illetve Budán) még mindig minden havas, nem csak hideg van (dupla öröm, nem elég hogy megfagysz, bónuszba korcsolyázhatsz is a járdán...).


No egyelőre ennyit a tervekről, pár mondatban megemlékeznék a nemrég búcsúztatott évtől is. A 2010-es év kezdetét is Győrött ünnepeltük, ahogy sok másikét is, és őszintén szólva, az eddigi győri szilveszterek között ez volt talán a legélvezetesebb évkezdés számomra, még annak ellenére is, hogy az úzóval sikeresen elcsaptam a gyomromat... Ez van, nem voltam pia ügyileg sohasem a toppon.
Ezt követte második félévem a 'Károlin, ami főleg azért volt fontos, mert felvettem első hadtöris tárgyaimat. A félév vége, ahogy lenni szokott, sűrűre sikeredett, néhány UV-t is sikerült összeszednem.
És jött a nyár. Kivételesen nem vállaltam munkát, a devecseri csibegyár ugyanis némi tuningoláson ment keresztül, "idegen" helyre meg nem volt kedvem menni (kezdem megérezni a dugipénz hiányát...:P). Mai nap folyamán olvastam József irományát a tavalyi évről, amiben megemlíti az összejövetelek hiányát. No igen, ebben is soványra sikeredett az a nyár, a korábbi években többször találkoztunk, de ez van, sajnos igen messzire kerültünk egymástól. Volt még pár emlékezetes eseménye a nyárnak ezekről viszont relatíve részletesen beszámoltam már, nem kívánok róla többet írni.
És eljött az ősz, vele a második év első féléve. Az órarendem elég érdekesen alakult, a latint sikerült ugyanis péntek reggel nyolcra felvennem, így a rendszerint csütörtökönként megrendezésre kerülő Károlis bulik számomra teljesen kimaradtak. Cserébe viszont sikerült a félév végére a latinnal végeznem (jöhet az orosz...talán). Ennek ellenére igen eseménydús volt a félév.
Igen negatív dologként ott van például az októberi iszapkatasztrófa, ami (egyelőre) nem érintett komolyabban minket szerencsére.
Ami viszont nagyon pozitív volt számomra az a kétszeri látogatása a hadtöris brigádnak a Hadtörténeti Múzeumba. Ez azért volt érdekes, mert nem a kiállításokon mentünk végig, hanem egy külön teremben tartott nekünk előadást Jammrich Viktor, az intézet egyik munkatársa, melyeken testközelből is szemügyre vehettünk jó néhányat az ott tartott "vasakból". Nem igazán vonzódom a szúró-vágó fegyverekhez, de valamiért hihetetlenül felemelő érzés volt kézbe venni egy szablyát, rámarkolni a markolatra, végigsimítani a pengén, az élen, kitapogatni a fokélt; a tűzfegyveres témájú előadás jelentőségét pedig feltételezem nem kell ecsetelnem. Főleg, hogy "szárazon" elsüthettünk egy XVIII. századi kovás karabélyt is. Nem is értem miért volt mindenkinek fülig érő vigyor az arcán....:)
Pár mondatban megemlíteném még a Hidán tanárúr által szervezett csömöri "túránkat" is, ahol a konnyülovas harcmodorról láttunk bemutatót, és a bátrabbak kipróbálhatták, milyen az amikor az ember kezében lévő pajzsra szablyával rácsap a mellette elvágtató lovas.
Ezek után ismét sikerült ellátogatnom Győrbe, ahol Józseffel és Nándorral Jägerbombáztunk egyet. Egész meglepő volt, hogy van egy ötletem, ami működik :P.
A félév utolsó óráját (művészettörit) pedig a Szépművészeti Múzeumban töltöttük, ahol a bécsi szecesszió kezdeteiről szóló kiállítást tekintettük meg (szintén jó volt, bár Gustav Klimttől több képet vártam).
Bár tudom, hogy nincs okom panaszkodni, de hozzátenném, hogy meló is volt dögivel ebben a félévben. Főleg októbertől, ha nem a latin miatt, akkor valamilyen beadandó miatt virrasztottam egy rahedlit, vagy nem értem rá dolgokra, vagy fáradt voltam, ezért szorult ennyire drasztikusan háttérbe a blog.

Pár gondolat szilveszterről. Rendhagyó módon itt Budapesten búcsúztattam az óévet, elég szűk keretek között. Eredetileg úgy volt, foglalunk asztalt egy pub-szerűségben, de mivel ezt sokan visszavonták, egyik haveromnál Bercinél ünnepeltem. Bár csak ketten voltunk és nem jött össze a tervezett LAN, azért jól éreztük magunkat és végeredményében ez számít, ugyanakkor bízok benne, a vizsgaidőszak végén sikerül majd néhány virtuális "összecsapást" tető alá hoznunk.

Szóval, röviden ennyi lenne első 2011-es irományom, próbálom az ígéreteimet tartani, a legközelebbi bejegyzésemig minden jót, és sikerekben gazdag, boldog új évet mindenkinek!

Üdv:
Petya


2010. szeptember 5., vasárnap

Bejegyzés 009 // Itt van az ősz, itt van újra...

Bocsánat a gyenge cím miatt, jelenleg jobb nem jutott eszembe...

Üdv mindenkinek!

Tudom, ismét sikerült egy csomó ideig hanyagolnom a blogot, de ez van. Jelenlegi nyaram meglehetősen ingerszegényre sikeredett, és nem igazán láttam értelmét a bejegyzések faragásának, illetve örültem, hogy végre nem kell többoldalas irományokat gyártanom, de erről még később.

Amennyiben sikeresen rosszul tévedek, blogom indulása '09 szeptemberének ezen időszakára rakható, és bizonyos fokig ez az oka annak, hogy most szánom rá magamat a frissítésre, hiszen jelzi, hogy blogom sikeresen "túlélte" első évét...
Mint az a legelső bejegyzésemből is kitűnt, annak születése 'Pestre való felköltözésem után történt, és el is érkeztünk a második tényezőhöz. Nevezetesen a mai napon költöztem ismét vissza a nagyszerű Bethlen Gábor kollégiumba, és jövendőbeli lakótársaimról ugyanúgy nem rendelkezem információval, mint tavaly.
És ha már annyira benne vagyunk az évfordulósdiba, az ember ha belegondol, szeptember 5-6-ról semmilyen különösebb esemény nem jut eszébe, pedig azért a Wikipedia információi szerint történtek események (5., 6. "
Nagy Péter orosz cár adót vet ki a szakállakra.", na ez szerény véleményem szerint speciel priceless).

Node a nagy évfordulásokat lezárva, rá is térnék a tárgyra. Úgy döntöttem nevezetesen, hogy megpróbálom néhány sorban összefoglalni ennek az "ingerszegény" nyárnak a főbb mozzanatait, eseményeit.
De még mielőtt nekiesnék, mint Szergej a vodkásüvegnek (hmmm... milyen rég ittam már vodkát...!), szeretném leszögezni, hogy számomra a "nyár" igazándiból júliussal kezdődött. Bár tudom, ez se meterológiai-, se naptári szempontból sem igazán értelmezhető, viszont, néhány károlisnak, illetve talán néhány egyéb egyetemistának viszont nagyon is. Júliusra sikerült ugyanis végleg lezárni a második félév vizsgaidőszakát, ami számomra meglehetősen hosszúnak tűnt ("nem akart meghalni" mondhatni). Szinte még mindig hallom jogász lakótársaim "elismerő" szavait ("hogy rohadnál meg" és társai) amikor közöltem velük, nem megyek tanulóba, számomra a csata véget ért (furcsa, hogy a nyár elejéről milyen "éles" emlékeim vannak, a közepéről, illetve végéről, pedig csak homályosak). Ezt követően hamarosan haza is költöztem a család segítségével. De ha már ott voltunk, hugicám kibulizta, hogy megtekintsük a Tropicariumot is, illteve megcsodáltuk többször is (én legalábbis biztosan) azokat a síneket melyen közlekedni szoktam...:P (igen, a vonatból általában nem látni a síneket, amin halad). Az előbbi helyet egyébként bátran ajánlom mindenkinek, még azoknak is akik nem készülnek tengerbiológusnak, ugyanis meglehetősen látványos. Igaz kicsit hiányoltam a skorpiót (ONE VISION, ONE PURPOSE! PEACE THROUGH POWER!!!; furcsa egyébként, hogy elsőre nem ez ugrott be...).

A hazaköltözésem hetén egyből következett a dobai bucsu, ami azért volt furcsa, mert ritkán szokott július 4-5-re esni, így viszont nem maradtam le róla. Nem mintha olyan sok dolog történt volna amúgy is, inkább a vele járó családi összejövetel ad jelentőséget az eseménynek.
A következő hétvége szintén egész érdekesre sikeredett. Egyrészt azért, mert egyik szaktársam, Ágnes, összejövetelt szervezett szombat estére, másrészt anyus meg össznépi grillezést szervezett aznap délutánra. Felmerülhet, hol itt a probléma... Nos az egészen aprócska bökkenő a Pestig tartó utazás volt, ami még szerencsésebb esetben is minimum 2,5 óra. Mivel megvártam a közös vacsorát, sikerült tetemes mennyiségű "lemaradást" összehoznom, és kis híján lekésnem a vonatot, ami szerencsére nem következett be. De kalandom itt nem ért véget, egyrészt, mert a magyar álló vasutak sikeresen hozták a szerencsétlenebbik esetet, másrészt miután megtaláltam a tetthelyet alig tudtam bejutni, de gondoltam most az egyszer az életben igenis a sarkamra állok, és ha kell könyökölök a csengőn egész éjjel... Végül aztán megérte tartani a frontot, odabennt "érzékelték" az általam keltett zavart az erőben, így beengedtek. A félévzáró amúgy nem volt rossz, igaz mira odaértem, némelyek már csöppet ittasak voltak, a "gyengusznak" is volt már lakója (azt azért hozzá teszem, annyira senki sem volt tajt-részeg). Szerencsére viszont Moxie hozta magával vízipipáját, és mivel ő már fogyasztott, annak kezelése rám hárult, és egy olyan buli meg hogy is lehetne rossz, ha van pipa :-) (ha jól emlékszem, Brigi meg is jegyezte milyen "szenvedélyesen" pipázok). Szóval nem volt rossz a míting, bár az alvás hiányát másnap a vonaton elég komolyan érzékeltem már, hazatértem után, pedig egy érett, teljesen kifejlődött zsák krumpli vitalitásával dőltem az ágyba...

És ezt követően köd... Jó darabig nem rémlik semmi említésre méltó, sőt, őszintén szólva, arra sem emlékszem mivel ütöttem el az időt... Bár gondolom a szokásos dolgokkal: somlómeló, punnyadás, Lock on (ha már LOMAC-ozunk, sikerült a nyáron letennem a Szu.27-est, és a Mig-29-est, anélkül, hogy módszeresen puzzlét csináltam volna a "földi személyzetnek").

A következő fontos esemény talán a veszprémfalvi "úzé" volt. Sajnálatos módon ezen Nándorunk nem tudott részt venni, sőt én és József sem a "csordával" tartottunk, hanem egy korábbi időpontban tettük meg a kötelező vizitet. Azért így is akadtak érdekes dolgok, például sikerült magamat kaja ügyileg túlkalkulálni, illetve majdnem mormonok lettünk. Amit még sajnálok, hogy a szombati Hollywoodoo-ról sikeresen lemaradtam, főleg hogy ingyenes lett volna (de legalább a Kistehén-melankólikusra odaértünk, és volt PUFFF!!!). És őszintén be kell valljam, ha ennek a nyárnak "cognoment" (gúnynevet) kéne adnom, akkor ezt a "lemaradások nyarára" keresztelném, részben ezért, de bővebben lejjebb...

A hét következő programja a Dobán megrendezésre kerülő Somló hangja fesztivál volt, de erről már értekeztem, most nem kívánom magamat ismételni.

Ezt követte a meszelés, néhány szobánkban a fal borítása "rebootolva" lett (ha már infós voltam); én naív hülye meg mindenféle edzésprogramot terveztem magamnak... Csak hát úgy elég nehéz felülést végezni, vagy 'fekvőt nyomni, ha az ember ölébe egy ruhásszekrény-, fején egy tányérkészlet, bal kezében pedig egy fél könyvtár található... Bár futni azért még eljárhattam volna...:P

Valamikor ennek az időszaknak a magasságában következett be a '10-es kecskeméti repülőnap, amiről szintén sikerült lemaradnom, javarészt önhibámból (akit esetleg érdekelne itt egy egész jó összefoglaló). Ezt két okból is sajnálom. Egyrészt: LEMARADTAM AZ UKRÁN FLANKERRŐL!!! ÁÁÁÁ!!!! Másrészt, igen nagy valószínűséggel ez volt a magyar felségjelzéssel rendelkező Fulcrumok utolsó nyilvános repülése...

Ami még fontos volt a nyáron, az a Pécsi nyaralásunk volt. Már alapból jól kezdődött a dolog, ugyanis az indulás előtti napon beszerveztem Józsefet egy ajkai sörözésbe. Hogy az a továris koktél sok volt-e vagy sem, nem tudom megítélni, minden esetre sikeresen eláztunk...és NEM az alkohol miatt. De hát ez van, ha az ember felhőszakadásban indul mondjuk, bárhová...

A nyaralás helyszíne amúgy Pécs volt, és azt kell mondjam, sikkasztások, elcsalások, ide, vagy oda, a belváros kifejezetten jól néz ki, nekünk legalábbis kifejezetten tettszett. Pécs nevezetességein kívül jártunk még Villányban bort kostolni, Harkányban strandolni (illetve itt Bikini koncerten is voltunk), valamint jártunk Pécsváradon is. Ez azért volt fontos, mert így jutott tudomásomra, hogy Pécs mellett katonai hagyományőrzők találkozója volt, és bár javarészt arról is sikerült lemaradnom, legalább végignézhettem, ahogy a fél szovjet-, és amerikai "hadsereg", illetve a wehrmacht felvonul Pécs utcáin, valamint a Kubos képem is ott készült (iwiwen, amin az a bazi nagy tankos, lánctalpasos, rakétás izé van mögöttem). A programok között találtam néhány érdekeset, bár így utólag belegondolva, a Zamárdiban leszűrt tapasztalatokat figyelembe véve, a fegyver szét-, és összeszerelő versenyre nem biztos, hogy neveztem volna (kellett nekem az AK tokfedelét birizgálni.... bár valahol el is kell kezdeni...).
A helyi Árkád könyvesboltjából pedig sikerült beszereznem Dalton Trumbo, Johnny háborúja című könyvét, ami után már régóta nyomoztam. Ezt pusztán azért emelem ki, mert a műnek szeretnék egy teljes bejegyzést szentelni.
Hazafele megálltunk Zamárdiban is, ahol sikerült végre napszemüveget vadásznom magamnak, illetve sikerült megtekintenem az ottani haditechnikai parkot is, ami szintén nagyon jó volt. A kiállított járművek kifejezetten jó állapotban vannak (repülőeszközöket leszámítva), és a tulaj elmondása szerint mindegyikük vezethető állapotban van, igaz a "tankozásról" anyagi okok miatt lemaradtam. Amit kicsit sajnálok, hogy nincs semmilyen ismertető a kiállított járművekről, így nem árt, ha az ember legalább visz valakit magával (khm..) aki kicsit konyít ezekhez a járgányokhoz (azért kiváncsi lettem volna, mit tud az a helyes kis hölgyemény, aki megkért, hogy fényképezzem le sisakostul, barátostul a jó öreg Hind előtt... amúgy egy "profibb" bemutató a parkról itt olvasható).
De az a nap nem ért ott véget, ugyanis nem egyenest haza, hanem Ajkára mentünk, ahol is találkozóm volt a haverokkal. Meg kell mondjam, szerintem ránk fért már ez a míting, jóformán nem is söröztünk a nyáron, Nándorral és Gabesszal pedig szinte 1000 éve nem találkoztam. Remélem az osztálytalálkozóra is sikerül mindegyikünknek eljönni, a majám még "megbocsátaná" :-).

Nos, tudom, hogy hosszú lett az irományom (igaz itt-ott lecsíptem mondandómból), remélem azért még az "emészthető" kategóriában benne van, és ha megbocsáltatok, most nem írnék mindenféle hangzatos "outro"-kat.
Éjfél van, én meg álmos vagyok...
Szóval bocsánat az esetleges helyesírási hibákért, minden jót mindenkinek, vigyázzatok magatokra, és mentsetek a vízből katicákat!

Üdv:
Petya


2010. július 25., vasárnap

Bejegyzés 008 // (S)OMLÓ hangja

avagy...

The Sound of Somló

vagyis...

(Be)képzelt riport egy falusi fesztiválról

másnéven...

Találjunk ki sok hülye alcímet, bízva benne, hogy hátha vicces lesz, pedig nemis...

Requested by: József

Szerintem mindenki nagyon jól tudja miről fog szólni ez a bejegyzés, úgyhogy a sok általános rizsát egy huszáros vágással átugorva, jöjjön némi előzménytörténet...

Az egész úgy kezdődött, hogy én és József a Veszprémi uz-n punnyadtunk, (azt nem tudom belőni sajnos, hogy a PUFF-ogás előtt, alatt, vagy után) amikor is elpanaszoltam, mennyire kár, hogy szombaton nem lehetek itt. Egyrészt akkor érkeznek a többiek is, másrészt, ha sikerült nem elnéznem a programot, akkor lépett fel a Hollywoodoo, méghozzá nem is a fizetős színpadon, de hát ez van, a meszelésre is fel kell készülni, ráadásul anyus is lefoglalta azt az időpontot, mondván jó lenne kinézni a Somló hangja fesztiválra. Ekkor kért meg rá, hogy írjak egy rövid beszámolót az idén másodjára megrendezésre kerülő eseményről.

Annyit azonban előrebocsáltanék, hogy teljes körű ismertetést nem tudok nyújtani, mivel csak két alkalommal voltam kinn, így inkább tapasztalataimat, első benyomásaimat vetném monitorra, illetve a megtekinthető programokról, helyszínről egész jó leírásokat lehet találni a www.somlohangja.com weblapon.

Néhány szót a helyszínről. A fesztivál maga a dobai Erdődy kastély, mondjuk úgy, lábainál került megrendezésre, éppen ezért roppant könnyű odatalálni. Ha jól tudom minden Dobán megforduló busz megáll ott, gyakorlatilag csak le kell szállni, és ott is van az ember. Ha másmilyen közlekedési módot választ az ember, akkor sincs túl nagy baj, könnyen oda lehet találni, bár szerintem a honlapon található térképen a kastélyt sikerült párszáz méterrel "arrábbrakni".
Őszintén szólva én kicsit furcsállom hogy ide került a fesztivál, hiszen a kastély még mindig szanatóriumként funkcionál, és nincs annyira távol színpadoktól, hogy a hangzavarrá "korcsosult" zene fel ne hallattszon. Nem tudom ez a betegeket mennyire zavarja, nekem valahogy nem tud tetszeni ez a megoldás, még ha éjfélkor véget is értek a programok.
Fontos még megjegyeznem, hogy a kastély kint van a falu végén, körülötte erdős, mezős terület fekszik, úgyhogy aki úgy dönt kilátogat, és szeretné az esti programokat is megtekinteni, annak javaslom, hogy vigyen magával hosszabb ujjú öltözéket, valamint szúnyogriasztót. Tudom hogy ez utóbbi nem túl "öko" megoldás, de ha az ember meg akar válni saját vére bizonyos százalékától, általában szívesebben teszi önként, véradásra ugyanis (ha rosszul tévedek) a faluházán volt lehetőség.

A "performace"-ok elsősorban három színpadon zajlottak (jazz-, népzenei-, illetve világzenei színpad), valamint akadtak előadások az ún. népek sátránál, valamit a vásári udvaron.
A hangulatot tekintve, inkább az a jellegzetes vásári hangulat dominált, mint a tipikus fesztiváli. Azaz volt egy csomó sütöde, kézműves, (és természetesen borosbódé is) a színpadokon pedig elsősorban népzenei előadások voltak.
Nekem szombat este a Duna Művészegyüttes előadását sikerült megtekintenem (tavalyi előadásuk a jégeső miatt elmaradt), ami viszont nem volt rossz. Maga a produkció kissé elvont, "modernszínházas" volt, ennek ellenére élveztem, főleg a zenei világa miatt, ami inkább a hunos, avaros, ősmagyaros, stb. vonalat követte, a már unalomig ismert "népijás", csürdöngölős helyett. Vasárnap pedig a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekart (húgom játszik benne), valamint az Igari Népdalkör előadásán tekintettük meg (ha már jelen vagyunk alapon).
Az alatt a rövid idő alatt, amit Dobán töltöttem, első sorban idősebb korosztályt, illetve gyerekeket láttam, a korombeli ifjúság csak kisebb számban képviseltette magát. Tehát maga az esemény inkább alkalmas családi programnak, mint egy haverokkal történő módszeres lazításnak. Bár, nem mondom, ez utóbbi is elképzelhető lenne; beásnánk magunkat a jazzszínpadhoz (háttérzenének az ottani produkciók szerintem tökéletesek), aztán némi boros, páleszes, lángosos beszerzőtúra után egész jól el is lehetne dumálgatni, kint a jó levegőn.

Néhány szót szeretnék szólni az anyagiakról is. A belépő 1500 HUF /fő/nap, kivéve vasárnap. Hogy ez mennyire drága, azt mindenki döntse el maga. Megvallom őszintén, én kicsit sokallom, bár tisztába vagyok vele, hogy nem 3 fillér megszervezni, lerendezni egy ilyen kaliberű eseményt, és gondolom nem véletlenül került megszervezésre, valamint hozzátenném még azt is, hogy nem igazán vagyok tisztában más, hasonló rendezvények díjazásával, szóval nem igazán tudom mihez hasonlítani. Amiről még infóm van, a kürtőskalács 400 (sima, a "tuningolt 450-500), a lángos 350-400 körül van, illetve volt egy hely, ahol 150 forint volt a fröccs :) .

Összességében szerintem nem volt rossz dolog elnézni a Somló Hangjára, másnem azért, hogy az ember megtapasztalja milyen is, ugyanakkor szerintem nem igazán egy ifjúsági rendezvény, de ki tudja, lehet hogy egy borkóstolós, dumálgatós délután megérné...

Üdv:
Petya2010. március 14., vasárnap

Bejegyzés 007 // Breaking the long break

Üdvözlök újra mindenkit blogomon!
(Többe között magamat is...)
Az előző bejegyzésemben valami olyasmit említettem még anno, hogy nagy terveim vannak....
Nos, amikor "monitorra vetettem" azokat a szavak, a "terv" szó alatt nem feltétlen a "szünet" szó szerepelt, de ez van. Be kell valljam őszintén, miután ama bizonyos gondolathalmazom a kukában végezte, kicsit meg is felejtkeztem írási kötelezettségemről, ezt próbálom jelen pillanatban pótolni, illetőleg kedveskedtem egy linklistával (a "tecsöv", illetve az ismerősök blogjai azért nem kerültek bele, mert azokat "alapból" rendszeresen csekkolom :) ), csak hogy mégjobban átjöjjön a Petya-féle ""életstílus""(???).
(És hogy mi volt az a nagy ötletem? Nos, azt sohasem tudjátok meg! MUHAHAHAHA... vagy legalábbis addig, amíg meg nem kérditek).
Szóval ha már egyszer itt vagyok, itt lenne az ideje nagyjából összefoglalni, mi a hóhér történt velem az utóbbi időben (már amire még emlékszem).
Nos, megpróbálva folytatni az előző bejegyzést, én is ugyanúgy átestem a tárgyfelvétel gyönyörein, mint bárki más, és sikeresen összeállítottam az évezred órarendjét. A dolog külön pikantériája, hogy kb. negyed kilenc óta fenn voltam neptunon (tárgyfelvétel kilenckor kezdődött) Adrián kolléga jóvoltából, és kb. fél tízig sikeresen fel is vettem egy (azaz 1) tárgyat, a magyar néprajz képében, ráadásul otthonról partizánkodtam, tehát még a netre se tudom kenni a dolgot. Mondanom sem kell, teljesen más megvilágításba helyeződött a dolog, amikor Bíró Mária tanárnő elmagyarázta nekünk, hogy Neptunusznak (=Neptun, csak máshol :P) bizonyos fokig lételeme a káosz.
És most néhány szót a jelenlegi tárgyaimról. Gondolom az értelemszerű, hogy az ókor után a (kora)középkor jön, illetve Magyarország Árpád-kori történelme, illetve "régensként" megmaradt az előző korszakból a Római birodalom története. Nos, aki valaha tanult történelmet, az gondolom nagyjából tudja miről van szó, nem is akarok rájuk több szót pazarolni. Az egyedüli érdekesség pusztán annyi, hogy párhuzamosan tanuljuk az egymást követő (maj' hogy nem egymásra épülő) korokat, de hát ez van, a kb 5 éves anyagra most van három.
Aztán ami egyértelmű lehet még, az a magyar néprajz, gondolom nem nagyon kell boncolgatnom, hogy a magyar népszokásokkal, illetve azok kutatásának történetével foglalkozik.
Ami már kevésbé lehet egyértelmű, az a levéltár, itt ugyanis a különböző levéltárak történetével foglalkozunk, illetve okleveleket boncolgatunk; valamint felvettem az úgynevetett agrárium nevezetű tárgyat, ami gyakorlatilag a hazai bortörténettel foglalkozik, illetve hát továbbra is van latinom, ami továbbra is a "szeressük" kategória.
Ezen felül sikeresen szakosodtam is.... Igen, a szívem győzött az értelem helyett, felvettem a hadtörit (bár ha alapból az eszemre hallgatok, lehet ott se hagyom Győrt). Az itt lévő tárgyakban is elsősorban az ókori hadtörténelemmel foglalkozunk, és aminek külön örültem, nem csak a csatákat fogjuk vizsgálni, hanem a témakörben szerepel a harcosok felszerelése is (sisakok, vértek, fegyverek....nyami). A múlt heti római hadtöri meg különösen jó volt, ugyanis a hadtörténeti múzeumból érkezett egy úriember, akivel Hannibal csatáit vettük végig, és őszintén szólva előadást még nem élveztem ennyire (talán az előző félévben tartott Irános konferencián Kun Miklós előadása volt még, ami ennyire magával ragadott), és a cannaei csata pedig azt hiszem örök kedvencem lett. Erről az ütközetről annyit kell tudni, hogy Hannibal hadai Kr. e. 216-ban itt ütköztek meg a Paulus és Varro consul által vezetett római csapatokkal. Az ütközet érdekessége, hogy Róma azelőtt soha ilyen hatalmas sereget nem fegyverzett fel, kb. 8 légió, azaz kb. 80000 ember (+ ehhez jött még 6000 lovas, Hannibal feltehetőleg 14000 lovassal, és kb. 50000 gyalogossal vonult fel). No de látom, hogy sokan ásítoznak már, úgyhogy a lényegre térek, a 80000 római katonából 60000 nem éli túl a csatát, Hannibal ugyanis egész egyszerűen bekeríti a rómaiakat. A maradék 20000 is csupán annak köszönheti életét, hogy karthagoi harcosok kezdenek kifáradni, ezért Hannibal utat nyit nekik a menekülésre. Nos, felmerül a kérdés, miért vagyok annyira odáig ezért az ütközetért (nem, nem feltétlen azért, mert meghalt egy csomó ember...). Aki játszott már ellenem bármilyen RTS-t (József?), annak gondolom rémlik, hogy nem feltétlen próbálok frontálisan támadni, inkább megpróbálok valahol a szárnyakon "osonkodni", legalábbis én így vagyok vele...:p (az Empire Earth itt nem ér, ott max. akkor lehet oldalbakapni a másikat, ha lemegyek a "térképről"). Hja, 'szal valamiér' nagyon tettszenek az ilyen oldalbatámadós, bekerítős manőverek.
A hadtörire irányuló érdeklődésemre további példa, hogy amikor kb. két hete Róma szemináriumon meglátogattuk a Nemzeti Múzeum ókortörténeti kiállítását, első dolgunk volt Dicső kollegával, hogy megpróbáljuk belőni az ott lévő sisakok típusát, a kiállított római katona fegyverzetét, illetőleg, hogy megvizsgáljuk a kiállított bronzkori kardok markolatának rögzítési módját.
Néhány szót 'Pestről. Nos, tovább épül a négyes metró, és akárhogy nézem, ott is kitört a tavasz. Ennek ugyan az előnyei, ez kétségtelen, de valahogy kicsit hiányzik még a tél és itt nem a minuszokra gondolok elsősorban. Valahogy ennek a télnek volt valami jóleső sterilitása. Nem érződtek annyira a szagok, nem volt akkora por, és még ha a tömeg nem is volt kisebb a villamoson, a nagykabát mégiscsak biztosított valamiféle "magánszférát" az embernek; illetőleg lehet, hogy csak szimplán sokáig tartott ez az évszak, én meg túlságosan is hozzászoktam.
Ezenfelül az elmúlt hónapban lakótársammal, Márkkal, elkezdtünk konditerembe járni, testépítés céljából. Még mielőtt a győri brigád megkérdőjelezi ennek teljes igazságtartalmát közlöm, hogy még korántsem vagyok kész, sőt! Mondhatni még az alapkő letétele sem történt meg...
Komolyabbra fordítva a szót, komolyan elgondolkodtam azon, hogy egy újabb hónapig eljárjak, ha kell egyedül is. Valahogy jól esett az a napi másfél óra mozgás (már amikor eljutottunk odáig), és legalább annyi előnye volt, hogy elalvás előtt nem forgolódtam órákon át.
De ha már szóba került, ma sikeresen eljutottam Győr városába, és bár csak pár órát tartózkodtam az egykori "bajtársakkal", azér' jól esett. Bár próbáltak maradásra bírni, meg kell hogy mondjam, nem sok kedvem volt a partyzáshoz; sorry srácok, ez van, kómás voltam és a felhős idő is eléggé "elnyomott". Igaz egy sörözés még belefért volna a dologba, csakhát az utolsó busz is meglehetősen korán indul. No ,de ne aggódjatok fiatalok, akárhogy nézem minimum két évünk van még (nem mintha hinnék benne), ezenfelül simán megvan a harci kedvem a maradék úzó, "arcszesz", illetve pipadohány "semlegesítésére". Nem tudom a helyiek órarendjét, de esetleg egy lazább héten, csütörtökön megoldható lenne a dolog, bár ez még nagyon a jövő zenéje (és bár csütörtökön csak agráriumom van, azt viszont nem szivesen hagynám ki).
Nos kb. ennyi, ami jelenleg eszembe jut ezen a relatíve késői órán, végszónak pedig annyit, hogy ismét van egy Nagy Tervem (dan- Dan- DANNN), bár annak a megvalósításához pusztán a lustaságomat kéne legyűrnőm, semmi mást (bár végülis... mihez nem?) 'szal ismét halvány lilám nincs, mikor fogok újra jelentkezni...
Remélhetőleg még ebben az évben.
No üdv mindenkinek!


2010. január 24., vasárnap

Bejegyzés 006 // Kazánykrumpli, tekerősflex....

Üdvözölök újra mindenkit!
Igen, újra bejegyzek, csodával határos már-már szerintem is, tekintve hogy a legutóbbi bejegyzésem időpontjának megállapításához TL, de minimum C14-es vizsgálat kéne, de ez van, mostanában nagyon nem tudtam rászánni magam az ide történő alkotásra, egyéb témakörökben bőven kiélhettem ilyen jellegű kreatívitásomat, illetve remélem, hogy az ezt követő sorokból ez többé-kevésbé ki is derül. Szóval így, gonosz módon, most előre szólnék, hogy ez egy meglehetősen hosszú(nak tervezett) bejegyzés lesz, szeretném ugyanis a velem eleddig történteket illetve az elmúlt évet valahogyan summázni. Az ezt követő bejegyzésemre ugyanis terveim vannak (nagy terveim), és mivel az ahhoz szükséges szabadidő is rendelkezésemre áll, remélhetőleg sikerül még a közeljövőben megvalósítani...
'Szal!
'Pest nagy(szerű) városából tegnap érkeztem haza, és bár már arra a napra terveztem az összefoglalást, a döglés és a Krím "bombázása" valahogy csábítóbnak bizonyult. Hiába no, lusta vagyok, ez van...
A szombati hazajövetelnek egyébként az volt az oka, hogy nekem is és Dániel kollégának is pénteken volt az utolsó vizsgája, 'ippeg ezért úgy terveztük, elugrunk az Andersenbe' egy méter dán sörért (igen, ott méterben is adják [elvileg], teljesen még nem zakkantam meg...). A célterületre való felvonulást végül 1700 körül kezdtük meg asszem (memória rulez), miután hazaestem a vallástöri vizsgáról. A kocsmába érve kezdődtek a gondok, ugyanis péntek este lévén a hely konkrétan dugig volt, így egy szimpla huszárvágással átcsörtettünk a Kamrába (oda amúgy is szép emlékek fűznek), és ledöntöttünk néhány sört, megünnepelvén a sikeres vizsgaidőszakot, majd visszavonultunk a koleszba. Nem volt különösebben dúrva az este, csak már átkozottul jól esett sörözni, és utána rohadtul nem tudtam aludni. . .
A vizsgaidőszak amúgy meglehetősen rövid volt (számomra legalábbis, jövő héten még elég sokan vonulnak "harcba"), ennek megfelelően eléggé sűrű. De legalább az Andor utcai kisteszkót, illetve az "enerdzsi"-gyárakat támogattam némileg. Nem volt mese, annyira még nem vagyok edzett, hogy hajnal egyik csak úgy tartani bírja a frontot. Ami még ezt az időszakot illeti, akkor történt meg az a bizonyos békávésztrájk... No igen... Az valami csodálatos volt! De tényleg! Minden egyes percét, francokat percét, miliszekundumát tiszta szívből élveztem (aki pedig itt nem ismerte fel, hogy ironizálok, az vegye úgy, hogy összefirkáltam mustárral, és kinevettem)! Jó, ok, elismerem, megvolt a maga romantikája a dolognak (nincs az a trágyadomb, aminek ne találnám meg a romantikáját), de azér' nyomorogni a villamoson, illetve 'Keletre begyalogolni nem volt egy kellemes mutatvány. Ez utóbbival nem az volt a probléma, hogy egy órám át meneteltem, hanem hogy a vizsgára totál bezombultam, igaz Máz-Lee (a keramikusok és szerencsejátékosok védőszentje) velem volt, sikerült könnyű tételt húznom, és Fábián tanárúr is átengedett. A másik vizsga amin pörögtem, az a régészet volt, rögtön az első vizsga januárban. Az valahogy úgy nézett ki, hogy benn voltam kb 0830-tól, a vizsga kezdődött volna kilenckor (ha a tanárúr beért volna), ehelyett kezdődött tízkor, lement négy ember délig, majd jött egy röpke 'órás értekezlet, és végül 1445 környékén ki is szabadultam a 'zojjektumból. Igaz a vizsgán átengedett Pálóczi tanárúr, de azért látszott rajta, hogy őt is megviseli a dolog, inkább ás(at)na Szentkirályinál +30 'celziuszban, minthogy minket Rómer Flórisról, meg településrégészetről faggasson. Abból a szempontból jó volt viszont, hogy tök jól elbeszélgettünk szaktársammal vizsga elött a macsekjáról, hogy hogyan esett be a szekrény mögé, hogy mászott be a sütőbe, és hogyan zárták be a hűtőbe egy röpke éjszakára (állatvédőknek: mindhárom eseményt egy macsek szenvedte el és élet túl, úgyhogy a macskák társadalmában már val'szeg héroszként tisztelik, és szobrot is állítóttak neki valahol, valamikor...vagy nem). És felmerült bennem a gondolat, hogy szegény Belest mitől fosztjuk meg idehaza, a lakásból ki van ugyanis tiltva (igaz ezzel nincs mindig tisztában). Az ő élete ilyen űberlájt: néha eszik, néha (általában) alszik, néha nyávog, néha van, néha nincs...
A vizsgák elött volt egy másik fontos esemény is, nevezetesen a szilveszter, amit már régóta vártam. Visszatértem ugyanis a jó öreg albiba, kicsit kiereszteni a gőzt (illetve füstöt), az elmúlt félév ugyanis bulik tekintetében eléggé lapos volt, érthető, hogy annyira készültem. Kicsit ugyan megjelent bennem a félsz, az ilyen nagyon várt, nagyon tervezgetett dolgok ugyanis meglahatősen pocsékra szoktak sikerülni, ez az évzáró banzáj viszont megelehtősen jól sikerült (a tavalyihoz képest meg főleg, igaz lehet csak mert most többet ittam). Az összes tervem ugyanis annyi volt, hogy pipázok, és piálok, ezenfelül igyekeztem nem gondolni az eseményre (még véletlenül se legyenek elvárásaim). Szóval, tényleg jól éreztem magam, részletesen nem szeretném kifejteni a dolgot (az a Dodiblogon tudtommal úgyis fennt van), estleg annyit adnék hozzá, hogy megtudtam, nem bírom olyan jól az ouzót, igaz lehet hogy az volt bűntetésem a tettért, melyet, bár Melinda sugallatára, de elkövettem, és értelmetlenül küldtem annyi szenet és dohány a halálba. De hát, ahogy azt mindani szokás: "Ki az ördögnek szolgál, annak kínnal fizetnek." :)
Az ünnepeket megelőző időszak pedig a lázas készülődésé volt. A 'szorgalmi utolsó pár hetére remekül összetorlódtak a beadandók, így azokon dolgoztam, amit a töritudomány, illetve a latin zh-m bánt, de összességébe még így is a kisebbik rosszat választottam, az hogy nem vágnak meg nyilvánvaló volt az eddigi munka alapján, csak a jegy nem volt mindegy.
Így visszatekintve az egész évre, el kell mondjam, hogy meglehetősen mozgalmas volt. Kihevertem a Győrből történő kivonulást, sikeresen leérettségiztem angolból emeltszinten, melóztam a keltetőben, sz@rrá áztam Nándorral Szigligeten, majd Cucu lettem, s végül, de nem utolsó sorban bekerültem egy "teljesen" új város, és teljesen új egyetem univerzumába, és ezek csak a felületes dolgok, nem adják vissza azt a sok gondolatot, érzést, biz-bazt amit egy hely, kép, vagy név említése felidéz bennem, amikor az Úr kétezer-nyomorult-kilencedik évére gondolok...
(Vagy szimplán normális zenét kéne hallgatni amikor ide faragok, nem ezt a "múltbarévedős" kreppet...)
No de itt szerintem zárom is soraimat, következő bejegyzésemet igyekszem hamarabb összetákolni, nem hiszem ugyanis, hogy a második 'szorgalmi alatt lenne hozzá erőm, de őszintén szólva nem igérek semmit...
És hogy Csoma tanárúr január 13-i vizsgájának végszavával búcsúzzak:
"Boldog új évet [mindenkinek]!"
Üdv:
Petya